Termální koupaliště SK Veľký Meder - 32 km - Komárno  • Komárno vzniklo v raném středověku. Je to město bohaté historie. V roce 1745 Komárnu, Marie Terezie přidělila privilegium svobodného království města. V té době patřilo Komárno k nejvýznamnějším městům Uherska. Obchodovalo se tady např. s dřevem a obilím. V Komárně se nachází dodnes zachovalé největší bastiónové opevnění ve střední Evropě, které bylo budované od 16. do 19. století. Město je nejjižnějším a i nejnižším položeným městem na území Slovenska. Po dobu celého roku se v Komárne organizuje hodně kulturních akcí. Mezi nejznámější patří každoroční Komárenské dny.

Komárno mestoKomárno mestoKomárno mesto

  • Pevnostný systém v Komárne

  • Význam této památky přesahuje i hranice Slovenské i Maďarské republiky.První písemné zmínky o této pevnosti pocházejí už z 10. století. V této době to byla zemní pevnost, kterou chránili toky. Z východu Váh a z jihu Dunaj. Jak roky ubíhaly, pevnost se modernizovala a přestavovala. Přežila i vniknutí Turků a Tatarů a byla svědkem nespočetných bojů. V 20. století sloužila na vojenské účely. Byli zde vybudované kasárny. Užívali ji i Sovětská vojska v roce 1968. Od roku 2003 pevnost odkoupilo město Komárno. Od té doby slouží návštěvníkům, kteří se zajímají o velkolepou vojenskou historii.
Pevnostný systém v KomárnePevnostný systém v KomárnePevnostný systém v Komárne
 
  • Nádvorí Evropy Komárno

  • Nádvorí Evropy Komárno patří mezi největší turistické atrakce Komárna. Má rozlohu 6 500 m2. Je to komplex staveb s typickými prvkami architektury 44 evropských krajin a regionů. Na náměstí se nachází i hudební pavilon, sochy patronů Evropy, 33 m vysoká vyhlídková věž a katakomby v podzemí, kde vznikl pěkný výstavný prostor. Na náměstí se nacházejí i sochy patronů Evropy jako například Marie Terezie, Matěje Corvina a jiných. Mezi nejdominantnějšími stavby nádvoří patří jednoznačně brána. Uprostřed náměstí se nachází i kopie původní studna, která stála na Hlavním nádvoří do roku 1878 před Komárenskou radnicí.
Nádvorie EurópyNádvorie EurópyNádvorie Európy